Notas Gent
Gent - NOTAS GENT

Notarissen Jean De Groo, Christophe Blindeman, Christian Van Belle, Jeroen Parmentier en Sofie Van Oost

Kouter 27
9000 Gent

09 225 60 60
09 223 56 76
     

Onze diensten voor u

Bij Notas, de notarisassociatie van notarissen Jean De Groo, Christophe Blindeman, Christian Van Belle, Jeroen Parmentier en Sofie Van Oost, kunt u terecht voor alle notariële aangelegenheden, dienstverlening, akten en consultaties inzake wettelijk samenwonen en samenlevingscontracten, huwelijken, huwelijkscontracten en wijzigingen, echtscheiding door onderlinge toestemming of op basis van duurzame ontwrichting.

Aankoop, verkoop uit de hand of openbare verkoop van onroerende goederen, te betalen ereloon en belastingen, klein beschrijf (5%), abbatement, meeneembare registratierechten door verrekening of teruggave, beroepskoper, BTW.

Financiering van de aankoop of herfinanciering van kredieten/leningen door middel een kredietopening met hypotheekvestiging en/of hypothecair mandaat vestigen van erfdienstbaarheden, vrij van rechten van opstal of erfpacht, verkaveling.

Schatting van uw woning, appartement, opbrengstdomein, handelseigendom, garage of grond.

Organisatie van mede-eigendom in appartementsgebouwen ingevolge basisakte, reglement van mede-eigendom, syndicus.

Oprichten van een nv, bvba, cvba, cvoa, comm. va, comm. v, maatschap, stichting of VZW, en statutenwijziging ingevolge kapitaalverhoging, kapitaalverlaging, doelwijziging, omzetting rechtsvorm, fusie of splitsing, inkoop eigen aandelen of ontbinding.

Organisatie van uw vermogen, planning van uw successie en overlating van familiebedrijven door middel van oprichting van een vennootschap, schenkingen of verkoop met behoud van vruchtgebruik van aandelen en aandeelhoudersovereenkomsten.

Aangifte nalatenschap, berekening successierechten, vrijstelling gezinswoning, vereffening verdeling onder erfgenamen, dadingsovereenkomst.


Notarissen

Map

 Bereken route